ESKI ESERLER KONULU KARIKATÜR YARISMASINDA ÖDÜLLER..

haberler-bant2.jpg

“1 MAYIS” KARIKATÜRLERI VE “EFLATUN NURI” USTAMIZIN KAYBININ YARATTIGI YOGUNLUKTA BAZI HABERLERI ATLAMISIZ. GECIKMELI DE OLSA “ESKI ESERLER” KONULU YARISMANIN SONUCLARINI VERIYORUZ..

eskieserler-askina.jpg

FIRST PRIZE: ASKIN AYRANCIOGLU-TURKEY

Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen
“Eski Eserler /Müzeler” konulu karikatür yarýþmasýna 220 eser katýldý.
Jüri 29 Nisan 2008’de Karikatür Ve Mizah Müzesi’nde toplanarak yarýþma sonucunu belirledi.
Erdoðan Bozok, IBB Kütüphane Ve Müzeler Müdürlüðü temsilcisi Ramazan Minder,
Raþit Yakalý, Ýbrahim Tapa ve Akdað Saydut’tan oluþan seçiciler kurulu
birincilik ödülünü Aþkýn Ayrancýoðlu‘nun karikatürüne verdi.
Yarýþmada ikinciliði Ömer Çam, üçüncülüðü ise Kürþat Zaman aldý…