ERDAL KARAKOC (TURKEY)

2008-bant.jpg

2008-merdal.jpg

DERGÝNÝZÝN YAYIN AKIÞINI GÜNLÜK OLARAK ÝNTERNETTEN TAKÝP EDÝYORUM ve
 ÇOK BAÞARILI BULUYORUM .BAÞARILARINIZIN YENÝ YIILARDADA DEVAM ETMESÝNÝ DÝLLER 
DONQICHOTTE AÝLESÝNÝN YENÝ YILINI KUTLARIM.
SAYGILARIMLA  


ERDAL KARAKOÇ