EFLATUN NURI’YI KAYBETTIK…

haberler-bant2.jpg

***

 Eflatun Nuri Aðabey’in Cenazesi
6 Mayýs 2008 salý
günü Teþvikiye Camii’nde kýlýnacak
öðle namazýný müteakip Zincirlikuyu mezarlýðýnda
defnedilecektir.

***

eflatunnuri2.jpg

(PHOTOS: E.KARAYEL/ISTANBUL-4 APRIL 2008)

EFLATUN NURI’YI TANIYALIM…

Eflatun Nuri Erkoç 1927 yýlýnda Ýstanbul’da doðdu.
Orta öðreniminden sonra bir süre Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ne devam etti.
Ekonomik nedenler yüzünden Akademiyi bitiremedi. Ýlk eseri 1942’de Akbaba dergisinde yayýmlandý.
Birçok dergi ve gazetede çizdi.
Karikatürleri yurt dýþýnda da uzun yýllar yayýmlandý. 1969 yýlýnda
Yugoslavya’nýn Üsküp þehrinde yapýlan uluslararasý yarýþmada jüri özel ödülü kazandý.
Londra’da kiþisel sergi açtý.

eflatunnuri3.jpg

EFLATUN NURÝ’NÝN YAÞAMINDAN ANEKDOTLAR…

 

”Bir gün ortaokulda jimnastik dersindeydik.Ögretmenimiz ”Herkes soyunsun” dedi.Ben ”Hastayým hocam, atesim var” dedim.Elini alnýma koydu.”Hayýr,bir þeyin yok”dedi.”Ama hocam” falan dediysem de inanmadý.”Döverim soyun”diyince pantolonumu indirdim.Bütün arkadaþlar ”Eflatuuun!,Eflatuuun!” diye baðýrdýlar.Çünkü afedersiniz, haminnemin eflatun renkli paçalý donunu giymiþtim.O günden sonra herkes bana eflatun dedi”(bi kaç resmi kayýtta da ismi Eflatun Nuri diye geçer çizerin)

“Gülhane Parkýn’da karikatür çizmek için bir çizer aranýyordu. Eflatun Nuri bunu duyunca, o sýralarda iþsiz olduðunu bildiði çizer arkadaþý Zeki Beyner’e ‘gel burada bir iþ var ve sen yapabilirsin’ der. Birlikte Gülhane Parký’na giderler. Zeki Beyner orada baþlar karikatür çizmeye… Bir gün eþi ile karikatür çizdirmek için gelen bir haným, yapýlan karikatürü beðenmez. Kadýn; ‘Bu karikatür bana hiç benzemedi, çok çirkin oldu’ diye baðýrýrken Eflatun Nuri dervreye girmiþ. ‘Bir dakika haným efendi size bir de ben çizeyim’ demiþ ve kadýnýn bir karikatürünü çizivermiþ. Haným karikatürü görünce çok mutlu olur ve büyük bir sevinçle ‘iþte bu… Bu tam bana benzedi!’ diyerek Eflatun’a teþekkür eder. Neþeyle oradan ayrýlan kadýnýn arkasýndan, Zeki Beyner Eflatun’a döner ve ‘ Ya Eflatun, Bu yaptýðýn karikatür hiç kadýna benzemedi ki!’ der. Eflatun Zeki beye dönerek; ‘kadýný genç ve güzel çiz gerisini boþver o kendini öyle görüyor’ diyerek mizah ustalýðýný bir kez daha kanýtlar.” (gülme sesleri) ” Ýþte Eflatun Nuri”

EFLATUN NURI ÝLE ÝLGÝLÝ HABER VE RÖPORTAJLAR:

http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=167162

http://cinaryayincilik.com.tr/cinar/index.php?option=com_content&task=view&id=160&Itemid=9

eflatunnuri-bant.jpg

eflatun-firuz.jpg

Degerli karikaturcu Eflatun Nuri aramizdan ayrildi. Cok uzuldugumu  
belirtmeliyim. Kendisi saygin ve kendisi ile barisik biriydi. Her  
yastan insanla arkadasligi vardi. Cizdikleri ile de hem kendi nesline  
hem de sonra gelen nesillere cok sey kattigini dusunuyorum. Ailesine  
ve karikatur camiasina bassagligi diliyorum.

Firuz Kutal