EFLATUN NURI ANISINA…

eflatunnuri-bant.jpg

eflatun-kursat.jpg

KÜRSAT COSGUN-TURKEY

eflatun-ilker2.jpg

ILKER EKICI-TURKEY

eflatun-vahit.jpg

VAHIT AKCA-TURKEY

***

Eflatun Nuri Hocamýzý kaybetmiþ olmanýn derin üzüntüsü içindeyim.
Neþeli anektodlarý, babacan tavýrlarý ve geride býraktýðý karikatürleri,
karikatürcülük aþkýyla, onu özlemle yad edeceðiz.
Oldukça az sayýda kalan ustalarýmýzý, üstadlarýmýzý, deðerlerini bilerek gözetmeliyiz.
Hepimizin, tüm karikatürcü dostlarýmýn baþý sað olsun.
Karikatürümüzün baþý sað olsun.

D. Neþe Binark

eflatun-emreyilmaz.jpg

EMRE YILMAZ-TURKEY

eflatun-huseyinalp.jpg

HUSEYIN ALP-TURKEY