EFLATUN NURI ANISINA…

eflatunnuri-bant.jpg

                                                  Eflatun Nuri ERKOÇ’a saygýyla…

                                                  “felsefi kiþiliðine”

 

                                                   Eflatun bilgeliðinde bir insan … 

                                                   Nur (i)çinde yatsýn.

                                                   Erkoç öldü.


                                                   O.Yavuz ÝNAL


eflatun-gulek.jpg

GÜLEK KANDIRALI-USA

eflatun-ismail.jpg

Sevgili mizah severler..
Bir ustamýz daha gitti..
Ben olaylarý hemen sýcaðý sýcaðýna çizerim..
Ama bu sefer öyle olmadý.
Bu üzücü haberi alýnca duraksadým, elim kaleme gitmedi hemen…
Korktum… Çünkü her gideni çizdik ve andýk..
Ve devamý geldi bu kaçýnýlmaz ayrýlýklarýn.
Çizersem acaba arkasýndan gene baþka birimizinden kötü haber mi alacaðýz diye
düþünmeye baþladým.. Ama hayat bu herþeye raðmen gene de çizmeliyiz…
Ölüme inat gene de çizmeliyiz.. Selam ve sevgilerimle..

ISMAIL DOGAN/BELGIUM

alafa-eflatun.jpg

MOHAMED ALAFIA-MOROCCO

eflatuner.jpg

ERDOGAN KARAYEL-GERMANY

eflatun-sevdakar.jpg

SEVDAKAR CELIK-TURKEY