DON QUICHOTTE IN ISTANBUL…

haberler-bant2.jpg

———————————–

DON QUICHOTTE
IN ISTANBUL!

***

DON QUICHOTTE
ISTANBUL’DA

———————————–

BÝR AÇIKLAMA:

SEVGÝLÝ AÞKIN AYRANCIOÐLU’NUN YAHOO GRUBUNA YANIT OLARAK
GÖNDERDÝÐÝ YAZISINI OKUMA FIRSATINI BUGÜN BULABÝLDÝM.
EN ÇOK TA SON PARAGRAFINI SEVDÝM..
—AÞKIN YÝNE BENCÝLLÝKLE SUÇLAYACAKTIR :))—
BEN TÜM PARAGRAFLARINI GÜNAHI VE SEVABIYLA KABUL EDÝYOR,
SON PARAGRAFINDAKÝ BÜTÜNLEÞTÝRÝCÝ, ONA YAKIÞAN ÜSLUBUNU DA
ÖZELLÝKLE TAKDÝR ETTÝÐÝMÝ BELÝRTMEK ÝSTÝYORUM.
ASLINDA, BU NE AÞKIN’IN, NE KARAYEL’ÝN YANLIÞIDIR.
TOPLUMSAL BÝR KAOSA YOL AÇABÝLEN “SONDA SÖYLEYECEGÝMÝZÝ BAÞTA,
BASTA SOYLEYECEÐÝMÝZÝ SONDA SÖYLEME” ALIÞKANLIÐININ
BÝR ÇOK DOSTLUÐU VE ARKADAÞLIÐI YOKETTÝÐÝNE ÝNANIYORUM.
BU ÇERÇEVEDE, SEVGÝLÝ AÞKIN’LA OLAN TARTIÞMAYI BÝZLERE
YAKIÞIR BÝÇÝMDE SONLANDIRMAYI,
HER ÝKÝMÝZÝN DE MÝZAHA YÖNELÝK SORUMLULUKLARINI VE HÝZMETÝNÝ
KULVARLARIMIZDA (AYRI AYRI VEYA BÝRLÝKTE)
SÜRDÜRECEÐÝMÝZE BEN DAHA ÇOK ÝNANDIM..
SEVGÝLÝ AÞKIN’IN ÞAHSIMA VE DQ’A BUNCA ZAMAN AYIRMASINI DA
“ÖNEMSEDÝÐÝ BÝR ÞEYÝ ELEÞTÝRME HAKKI”NA VERÝYORUM..
YOLUMUZ AÇIK OLSUN, SEVGÝLÝ AÞKIN!

ERDOÐAN KARAYEL