DON QUICHOTTE EXHIBITIONS IN ISTANBUL AND ANKARA…

haberler-bant2.jpg

migration-ist-ankara.jpg

25 OCAK CUMA GÜNÜ “AB YOLUNDA TÜRKÝYE VE GÖÇ” KONULU ULUSLARARASI SERGÝMÝZ AÇILDI. SERGÝDE ÜNLÜ ÝSÝMLER DE VARDI… EN BAÞTA, SERGÝMÝZÝN DE SPONSORU OLAN ÞÝÞLÝ BELEDÝYESÝ BAÞKANI MUSTAFA SARIGÜL, AZERBAYCAN BAÞKONSOLOSU SAYYAD ADÝLOÐLU SALAHLI, AVRUPA ESKÝ PARLAMENTERÝ, SPD’LÝ OZAN CEYHUN, ALMANYA BAÞKONSOLOSLUÐU’NU TEMSÝLEN BÝR YETKÝLÝ, (ÞAPKA) ERTEKÝN DÝNÇAY, ROMALI PERÝHAN, YASEMÝN BOZKURT (YASEMÝN’ÝN PENCERESÝ)…
ÇÝZER DOSTLARIMIZ DA BÝZÝ YALNIZ BIRAKMADI.. SEVGÝLÝ TURHAN SELÇUK USTAMIZ RAHATSIZ OLDUGU ÝÇÝN GELEMEDÝ AMA YERÝNE SEVGÝLÝ EÞÝ RUHAN SELÇUK GELDÝ. HÝÇBÝR SERGÝMÝZÝ KAÇIRMAYAN (HATTA YANLIÞLIKLA ÝKÝ GÜN ÖNCE GELEREK, SERGÝMÝZE ÝKÝ KERE GELMÝÞ OLAN) RAÞIT YAKALI, TURGAY KARADAÐ, HÝCABÝ DEMÝRCÝ, MUHARREM OLCAY, ÞEVKET YALAZ, ERDOÐAN BAÞOL VE GECENÝN SÜRPRÝZ ÝSMÝ SÝNAN GÜRDAÐCIK, SERGÝMÝZÝ DAHA BÝR ANLAMLI VE DAYANIÞMALI KONUMA GETÝRDÝLER. SERGÝ AÇILIÞININ CUMA GÜNÜ ERKEN SAATTE OLMASI DA BÝRÇOK DOSTUMUZUN ORAYA GELMESÝNÝ ETKÝLEDÝ SANIRIM. AMA MAÝL YOLUYLA GÖNDERÝLEN KUTLAMALAR DA BÝZÝM ÝÇÝN GEÇERLÝDÝR.
ÞÝÞLÝ BELEDÝYE BAÞKANI MUSTAFA SARIGÜL, SERGÝNÝN ANISINA KARAYEL’E BÝR DE PLAKET VERDÝ. YAKLAÞIK 150 DAVETLÝNÝN KATILDIÐI GECEDE BU RAKAM, CEVAHÝR’E GELEN KONUKLARLA DAHA DA ARTTI.
CEVAHÝR SERGÝMÝZÝN ORGANÝZASYONU HARÝKAYDI. BUNU DA ÞÝÞLÝ BELEDÝYESÝ “AB” BÖLÜMÜ YÖNETÝCÝLERÝNDEN ELÝF DEMÝRCAN, ZEYNEP SAKA ÝLE BÝLGÝ ÝÞLEM MÜDÜRÜ DAVUT KAYMAK’A BORÇLUYUZ, HEPSÝNE BU DEÐERLÝ KATKILARINDAN DOLAYI TEÞEKKÜR EDÝYORUZ. SERGÝNÝN EN OLUMLU YANLARINDAN BÝRÝ DE “GÖÇ” SERGÝMÝZÝN LEFKOSE VE AZERBAYCAN’DA DÜZENLENMEK ÜZERE SÖZ ALMAMIZ OLDU.
ÝKÝNCÝ SERGÝMÝZ DE HEMEN BÝR GÜN SONRA (26 OCAK 2008) ANKARA KUMRULAR SOKAK’TAKÝ KARÝKATÜR VAKFI SANAT GALERÝSÝ’NDE AÇILDI. SERGÝNÝN DÜZENLEYECÝSÝ NEZÝH DANYAL VE ÖÐRENCÝLERÝ, SERGÝ AÇILIÞINDA CANLA BAÞTA ÇALIÞTILAR. MUHAMMET BAKIR VE EMRE YILMAZ’IN DIÞINDA KARÝKATÜR OKULU ÖGRENCÝLERÝ KARAYEL’LE BÝRLÝKTE KARÝKATÜR ÜZERÝNE 2 SAATLIK BÝR SÖYLEÞÝ GERÇEKLEÞTÝRDÝLER. DON QUICHOTTE YÖNETÝM KURULU ÜYELERÝNDEN KORKUT BÖRTEÇENE DE ÝSTANBUL VE ANKARA SERGÝLERÝNDE HAZIR BULUNDU.. GÖZLERÝMÝZ ANKARA’DA YAÞAYAN ÇÝZER DOSTLARIMIZI ARADI. AMA MALUM (!) MAZERETLERÝNDEN DOLAYI ONLARI ORADA GÖREMEDÝK, ÜZÜLDÜK.. SADECE YÜKSEL CAN DOSTUMUZ ORADAYDI, DÝÐER DOSTLARA SELAMLARIMIZI YOLLAYABÝLDÝK..
ARKA ARKAYA GELEN ÝKÝ SERGÝDEN DOLAYI 5 GÜN KADAR WEBSÝTEMÝZÝ AKSATTIK. BU KONUDA BÝRKAÇ MAÝL GELDÝ.. EPEY MERAK ETMÝÞ DOSTLARIMIZ.. GEÇÝCÝ BÝR SÜRE SÝZLERDEN AYRI KALDIK.. KARÝKATÜR VE MÝZAH MARATONUNA KALDIÐIMIZ YERDEN DEVAM EDÝYORUZ.. HOÞGELDÝK, SAFA GETÝRDÝK…    E.K.