DJAMEL LOUNIS IN BERLIN…

immigration-bant.jpg

djamel-berlin.jpg

2. ULUSLARARASI DON QUICHOTTE KARÝKATÜR YARIÞMASINDA MANSÝYON KAZANAN CEZAYÝRLÝ KARÝKATÜRCÜ DJAMEL LOUNIS, KÝÞÝSEL SERGÝSÝ ÝÇÝN BULUNDUÐU BERLÝN’DE HALEN DEVAM ETMEKTE OLAN “GÖÇ” KONULU KARÝKATÜR YARIÞMASININ SERGÝSÝNÝ ZÝYARET ETTÝ. TÜRKEVÝ YÖNETÝCÝSÝ SENÝHA ERGÝL ÝLE SERGÝYÝ GEZEN DJAMEL, BÝZE ÇEKTÝÐÝ FOTOÐRAFLARLA BÝRLÝKTE SEVGÝ VE SELAMLARINI GÖNDERÝYOR…