DIALOGUE BETWEEN RELIGIONS…

ramazan-bant.jpg

religions.jpg

DÝNLER ARASI DÝYALOG ÖZLEMÝYLE… NÝCE BAYRAMLARA!..

 

Kenan SÝNANOÐLU

K u t l a m a . . .

Bayramlar Kutlu
Ve canlýlar hep mutlu
Barýþ her zaman . . .

– . . . kalýcý olsun –

 

***

Bayramda ye baklava
Her þey gelmez taklaya
Aþýrýya kaçarsan
Hazýr sana oklava

Ayten Suvak

ASlolan ASktýr

***

BAYRAM KUTLAMASI

 

Ne yüzünde leke olsun ne gözünde yaþ

Ne geçim derdiyle yan ne de savaþ…

Bulunmasýn yüzünde kara, gözünde yaþ

Güçlüklerle yýlmadan savaþ, engelleri aþ!

                       ***

Bayramýn cemresiyle þenlensin gönlün

Çiçekler açsýn güzellik bahçesinde

Bitsin gam keder, gitsin hüzün

Mutluluðun ömür boyu sürsün.

                                                                               

***Erhan Týðlý***