DAMDAKI MIZAHCI IZMIR TÜYAP KITAP FUARI’NDA…

haberler-bant2.jpg

cihan-foto.jpg

Dilimize, argomuza baþta “Geyik Muhabbeti” olmak üzere pek çok deyim, sözcük ve terim kazandýrmýþ olan, Ýzmir’e son 15 yýlda söyleþi-panel-imza günü gibi etkinlikler için 100’den fazla kez gelen mizah yazarý ve karikatürist Cihan Demirci, 13. Ýzmir Tüyap Kitap Fuarýnda da Ýzmirli okurlarýyla ve muhalif mizahseverlerle birlikte olacak. “Damdaki Mizahçý” olarak da tanýnan, bugüne dek yayýnlanmýþ 32 kitabý 300 bini aþan bir satýþa ulaþan, 2008’de mizahta 30 yýlý geride býrakan Cihan Demirci, Ýzmir Tüyap Kitap Fuarýnda 25 Nisan Cuma günü, 15.45-16.45 arasýnda, 2 nolu konferans salonunda “Damdaki Mizahçýyla Damagojik Dakikalar” baþlýklý söyleþide bulunacak. 26 Nisan Cumartesi günü ise fuarýn 1 Nolu konfernas salonunda 12.00-13.30 saatleri arasýnda “Çocuk Edebiyatýnda Gülmece” baþlýklý söyleþiye Yalvaç Ural ve Mavisel Yenerle birlikte konuþmacý olarak katýlacak. Bugüne dek 13 fuara da düzenli olarak katýlan Cihan Demirci, fuarda 25, 26 ve 27 Nisan günlerinde Ercan Yayýncýlýk standýnda okurlarýna kitaplarýný imzalayacak.