CÝHAN DEMÝRCÝ&MUSTAFA KIRAN IMZA GÜNÜ…

muscihhaberler-bant2

muscih

B A S I N   B Ü L T E N Ý

  

Bu kez mizahçýlar güçbirliði yaptý!

 

Cihan Demirci ve Mustafa Kýran'dan

ortak imza günü

 

Muhalefet partilerinin güç birliði yaptýðý ya da yapamadýðý þu seçim atmosferli günlerde, muhalefetin gerçek sesi olan 2 mizah yazarý ortak imza gününde "güçbirliði" yaparak bir araya geliyor…Cihan Demirci, geçtiðimiz günlerde yayýnlanan, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan fýkralarýndan oluþan özgün fýkra kitabý "RTE Garantili Fýkralar"ý , Mustafa Kýran ise mizah yazýlarýndan oluþan, telif gelirini Kas Vakfýna baðýþladýðý yeni kitabý "Adýmýz Çýkmýþ Türklere"yi 16 Haziran Cumartesi günü, Beyoðlu-Ýstiklal Caddesindeki Ýstiklal Kitabevi'nde 16.00-18.00 saatleri arasýnda imzalayacaklar. 16 Haziran Cumartesi günü Ýstiklal Kitabevi'nde 16.00-18.00 arasý gerçekleþecek imza gününe renk katmak amacýyla, gelen konuklara ayný anda Candan& Erdem ikilisinden canlý müzik dinletisi de sunulacak…  

 
CÝHAN DEMÝRCÝ & MUSTAFA KIRAN ÝMZA GÜNÜ 
Yer: ÝSTÝKLAL KÝTABEVÝ 
Tarih: 16 Haziran 2007 Cumartesi 
Saat: 16.00-18.00 arasý

Adres: Ýstiklal Caddesi No:79-81 Beyoðlu-Ýstanbul

 
Tel: 0212-292 95 18 – 249 61 47
 
 
 
YAZAR SÝTELERÝ: