CORUM 2. ULUSLARARASI KARIKATÜR YARISMASI SONUCLANDI…

haberler-bant2.jpg

Corum Gazeteciler Cemiyeti-Corum Belediyesi ve Karikaturculer Dernegi Corum Temsilciligi’nin duzenledigi

II.Uluslararasi Karikatur Yarismasi  sonuclandi.

Eray Özbek (Karikatürist)
Kamil Yavuz (Karikatürist)
E. Yaþar Babalýk (Karikatürist)
Uður Pamuk (Karikatürist)

Sönmez Yanardað (Karikatürcüler Der. Çorum Tem.)

Nilgün Çevik (Corumlu Ressam)
Koray Þenyuva (Corumlu Harita Mühendisi)

olusan secici Kurul;

(Secici Kurul uyesi  Karikaturist Tayyar Özkan  -mazereti nedeniyle katilamadi.)

 

Almanya, Brazilya, Özbekistan, Ukrayna, Belarus, Çin, Filipinler, Ýngiltere, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti, Yunanistan, Bulgaristan, Hindistan, Azerbaycan, Rusya, Güney Kýbrýs, Ýran, Belçika, Hollanda, Çek Cumhuriyeti, Yugoslavya, Slovakya, Sýrbistan, Finlandiya, Ýtalya, Polonya, Romanya, Singapur, Ýsrail ile Türkiye’nin çeþitli illerinden 172 karikatüristin gönderdiði toplam 320 eseri degerlendirerek, dereceye girenleri belirledi

Yapýlan bu degerlendirme sonucunda ödüller þöyle belirlendi:

1 lik ödülü: Aþkýn Ayrancýoðlu – Boyabat_Sinop

2.lik ödülü: Rumen Dragostino – Bulgaristan

3 lük ödülü: Alaattin Cevikbas – Isparta

1.mansiyon: Kürþat Zaman – Antalya

2. mansiyon: Muammer Kotbaþ – Ankara

3. mansiyon: Oleksiy Kustovskiy – Ukrayna

corum-prizes.jpg

 

YARISMAYLA ILGILI DAHA DETAYLI BILGI ICIN:

http://picasaweb.google.com.tr/syanardag/YanacakMYZDonacakMYZ