ÇIZERLERIMIZIN YURTDISI BASARILARI SÜRÜYOR…

haberler-bant2.jpg

“DQ-KARÝKATÜR KOMÝSYONU” ÜYESÝ ÇÝZER ÞEVKET YALAZ, DAVETLÝ OLARAK GÝTTÝÐÝ ÇÝN’DEN BÝR DE ÖDÜLLE DÖNDÜ.. AÞAÐIDAKÝ KARÝKATÜRÜYLE “THE MOST INNONATIVE DESIGN” ÖDÜLÜ ALAN ARKADAÞIMIZI BÝZ DE “DON QUICHOTTE” OLARAK KUTLUYORUZ… SON YILLARDA ÖZELLIKLE YURT ÝÇÝNDE UYKUYA DALAN TÜRK KARÝKATÜRÜNÜN ULUSLARARASI YARIÞMALARDA BAÞARILI ARKADAÞLARIMIZCA TEMSÝL EDÝLMESÝ VE ÖDÜLLENDÝRÝLMESÝ, BÝZLERÝ ÝNANILMAZ SEVÝNDÝRÝYOR…

“DQ Cartoon Committee” member Sevket Yalaz, came back from China, where he was invited, with a prize. As “Don Quichotte Family”, we also congratulate our friend Yalaz who won “the most innonative design” prize with his cartoon belove. We are very happy to see that Turkish Cartoon, which has fallen asleep especially domestically, is represented and  awarded  in international contest.

sevketyalaz-cin.jpg

OÐUZ GÜREL ‘ÝN KARÝKATÜRLERÝ “THE GUARDIAN” DA…

ingiltere ‘nin ünlü gazetelerinden the guardian cumhurbaþkanlýðý ve abdullah gül ‘ün seçilmesi dolayýsýyla yaptýðý haber-araþtýrma sayfalarýnda karikatürist  oðuz gürel’in konu ile ilgili karikatürlerine yer verdi.. the guardian þu an ingiltere’ de yaklaþýk 1.5 milyona yaklaþan tirajý ile ülkenin en ciddi ve saygýn gazeteleri arasýnda  yer alýyor.. dünya basýnýnda tiraj olarak ilk sýralarda gazete özellikle yanký uyandýran haberleri ve röportajlarý ile tanýnýyor . gazete 1 eylül 2007 tarihinde oðuz gürel’ in karikatürünü yayýnlayarak ilk kez bir türk çizere sayfalarýnda yer vermiþ oluyor..

 

theguardian-oguz.jpg