CIHAN DEMIRCI (TURKEY)

cihandemirci-bant

Merhaba Erdoðan;
 
12. ölüm yýldönümünde sevgili ustam aziz nesin'i sevgiyle ve özlemle anýyorum.
ve diyorum ki: "birlikte çalýþma onuruna erdiðim büyük ustayý, ülkemin þu rezil halinde, þu insan yokluðunda, þu "aydýn" kýtlýðýnda gel de arama, gel de arama.."