“CICEGI BURNUNDA” KARIKATÜRCÜLER ADANA’DA TOPLANDI…

haberler-bant2.jpg


„Çiçeði burnunda“ karikatürcüler adana buluþmasý 19 ocak tarihinde adana tüyap kitap fuarýnda gerçekleþti. „Çiçeði burnunda“ karikatürcülerden Sefa Sofuoðlu ve Mustafa Öncül’ün çabalarý ile gerçekleþen etkinlik, 20-30 yýl önce Gýrgýr dergisi ve Oðuz Aral’ýn etkisi ile karikatüre adým atan çizerlerin nostalji anýlarý ile tekrar canlandý.

Peki, kimdi bu „Çiçeði burnunda“lar? Þevket Yalaz, Ali Doðanlý ,Ali  Olgun,Güneri Ýçoglu, Sefa Sofuoðlu , Mustafa Öncül,Cumhur Gazioglu, Ali Þur, Altan Özeskici, Murat Özmenek Yüksel Can, Mehmet Selçuk ve Sefer Tabakoðlu, Sefa Sofuoðlu, Mustafa Öncül…(unuttuklarýmýz da var kesinlikle…)

cicegiburnundalar.jpg

BEN DE BÝR “ÇÝÇEÐÝ BURNUNDA” KARÝKATÜRCÜ OLDUGUM ÝÇÝN
ÇOK MUTLU OLDUM BU ORGANÝZASYONDAN…
BÝRKAÇ GÜN SONRA OLABÝLSE BEN DE ARALARINDA OLABÝLÝRDÝM..
HELE BU FOTOGRAFI GÖRÜNCE ÝNSAN HAYIFLANIYOR..
ADANALI DOSTLARI VE ONLARI KIRMAYIP
YURDUN DÖRT BÝR TARAFINDAN GELÝP KATILAN DÝGER ÇÝZGÝ DOSTLARINI
YÜREKTEN KUTLUYORUM..
OÐUZ ABÝ YAÞASAYDI BU TABLODAN GURUR DUYARDI ÞÜPHESÝZ..
BÜYÜK USTAYA SELAM OLSUN..

ERDOGAN KARAYEL