CENGIZ AYTMATOV’U KAYBETTIK..

kenanayten-bant2.jpg

CENGIZ AYTMATOV
(1928-2008)

aytmatover.jpg

Kenan SÝNANOÐLU

 

Cengiz AYTMATOV

 

12.12.1928 – 10.6.2008

 

Cengiz Aytmatov

Dil-yürek Kardeþimiz

Yazýnýn kalýr . . .

 

– Tüm zamanlara –

 

* * *

 

Ayten SUVAK

 

CENGÝ verdi edebiyatla A’dan

Z’ye kadar baþarý yuðurdu hayattan

 

AY ýþýrken Rusya’dan

T alas’ta doðdu Kýrgýz soyundan

M itolojiyi Cemile’ye sundu

A þktan

TO prak Ana’dan rahmet

V e ebedî selâm sana Selvi Boylum Al Yazmalým’dan…

 

ASlolan ASktýr

 

cengizaytmatov-abdulkadir.jpg

ABDULKADIR DEMIRHINDI-TURKEY