BLACK CAT PRIZES…

haberler-bant2.jpg

TAMAMI “DQ KARÝKATÜR KOMÝSYONU” ÜYESÝ ÇÝZERLERDEN OLUÞAN “BLACK CAT” ULUSLARARASI KARÝKATÜR YARIÞMASI JURÝSÝ BÝRKAÇ GÜNDÜR KENDÝ ARALARINDA SÜRDÜRDÜÐÜ PUANLAMALAR SONUCUNDA ÖDÜLLERÝ BELÝRLEDÝ. ÖDÜLLER AÞAÐIDAKÝ GÝBÝ SIRALANDI:

blackcat-prizes2.jpg