“BIZIM COCUKLAR” KIND MAGAZIN…

haberler-bant2.jpg

ALMANYA’DA BADEN-WÜRTTEMBERG BÖLGESÝNDE 8 YILDAN BU YANA “BÝZÝM ÇOCUKLAR” ADINDA BÝR ÇOCUK DERGÝSÝ YAYINLANMAKTA..ÜÇ YILDAN BU YANA DERGÝDEKÝ KARÝKATÜRLERÝ ÇÝZEN ERDOÐAN KARAYEL, OCAK AYINDAN ÝTÝBAREN BU DERGÝNÝN EDÝTÖRLÜÐÜNÜ VE KREATÝF DÝREKTÖRLÜÐÜNÜ DE ÜSTLENDÝ. BADEN-WÜRTTEMBERG OKUL AÝLE BÝRLÝKLERÝ FEDERASYONLARI ÝLE STUTTGART-KARLSRUHE BAÞKONSOLOSLUKLARI TARAFINDAN DESTEKLENEN DERGÝNÝN SON YILLARDA HEM ÝÇERÝK, HEM GÖRSELLÝK AÇISINDAN DOYURUCU OLMADIÐI VE BÝR YAPISAL DEÐÝÞÝKLÝÐE GÝDÝLMESÝNE KARAR VERÝLDÝ VE BU YÖNDEKÝ ARAÞTIRMALARA BAÞLANDI. ÖZELLÝKLE STUTTGART BAÞKONSOLOSLUÐU’NUN YÖNLENDÝRMESÝYLE BU DERGÝNÝN TÜM ÇALIÞMALARI, 6 YILDAN BU YANA ALMANYA’DA GRAFÝK VE KARÝKATÜR KONUSUNDA BAÞARILI ÇALIÞMALAR YAPAN ERDOÐAN KARAYEL’E VERÝLDÝ. ÝLK SAYISI OCAK AYINDA YAYINLANAN DERGÝ, ALMANYA’DA OKUYAN TÜRK ÖÐRENCÝLERE VE ONLARIN EBEVEYNLERÝNE SESLENÝYOR. HEM ÝÇERÝÐÝ, HEM GRAFÝK ÇALIÞMASIYLA BEÐENÝ KAZANAN DERGÝ 2300 ABONEYE ULAÞIYOR. BU YILKÝ HEDEF 5000 ABONE..

bizimcocuklar-er.jpg

GRAPIC DESIGN AND CARTOONS: ERDOGAN KARAYEL