BIRGÜN “MÝZAH SAYFASI” YAYININA BASLADI…

haberler-bant2.jpg

birgun-mizah.jpg

BIRGÜN GAZETESI, BUNDAN BÖYLE HER PAZAR
“DEMOKRAT ÇÝZGÝ” ADINDA BÝR MÝZAH SAYFASI YAYINLAMAYA BAÞLADI..
TÜRK VE DÜNYA MÝZAHINDAN ÖRNEKLERÝN SUNULACAÐI SAYFAYI
SEVGÝLÝ ARKADAÞIMIZ CEM ÖZKAN HAZIRLIYOR.
2. HAFTADAN ÝTÝBAREN DON QUICHOTTE’TAN DA ÖRNEKLERÝN YER ALACAÐI
KARÝKATÜR VE HABERLERLE HEM MÝZAH SAYFASI ZENGÝNLEÞECEK,
HEM DE “DON QUICHOTTE” VE “BÝRGÜN” ÝÞBÝRLÝÐÝYLE
TÜRK VE DÜNYA MÝZAHINA KATKIDA BULUNMAYA ÇALIÞACAÐIZ..
“DEMOKRAT ÇÝZGÝ”NÝN (YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜ) ÝLK SAYFASI ÝÇÝN
AÞAÐIDAKÝ LÝNKE TIKLAMANIZ YETERLÝDÝR:

https://donquichotte.org/img/birgun1.pdf