BEDRÝ KORAMAN KORKUTTU…

haberler-bant2.jpg

BEDRÝ KORAMAN, KALBÝNDEKÝ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI KALDIRILDIÐI ÖZEL HASTANEDE
YOÐUN BAKIM ODASI’NDAN ÇIKARILDI…

 

Bodrum’daki yazlýðýnda eþi Nil Koraman ile dinlenmekte olan deðerli ustamýz Bedri Koraman, kalp ritmindeki bozukluktan dolayý kaldýrýldýðý özel hastanedeki yoðun bakým odasýndan normal odaya alýndý.

Dün gece ambulansla geldiði hastanedeki tetkik ve müdahale sonrasý neþesini kaybetmeyen usta karikatürcü, bizleri korkuttu..

Geçmiþe dayalý dostluðumuz olan, Karikatürcüler Derneði Yönetim Kurulu’nda birlikte uyum içinde görev yaptýðýmýz ustama „Geçmiþ Olsun“ diyor, bir an önce saðlýðýna kavuþmasýný ve çizmeye kaldýðý yerden devam etmesini diliyorum…

 

Erdoðan Karayel

bedrikoraman.jpg