BAYRAM KUTLAMALARI..

bayram-bant.jpg

bayram-vahit.jpg

VAHÝT AKÇA – TURKEY

KURBAN KÝM…

 
Týkanmýþ bacasý duygularýnýn
Halin duman
Kurt dadanmýþ düþüncelerine
Farkýnda deðilsin
Kuyuda olduðunun
Kül yaðýyor gül yerine
Kirlettiðin evrenine
Bencil tutkulara
Çoktan olmuþsun kurban
Neyi aklayacak sanýyorsun
Kuzulardan akýttýðýn kan…

ERHAN TIÐLI

ismail-kurban.jpg

 

ÝSMAÝL DOÐAN -BELGIUM