BAÞOL VE DINCAY’A ARJANTIN’DEN ÖDÜL…

haberler-bant2.jpg

ARJANTÝNDEN TÜRK KARÝKATÜRCÜLERÝNE ÖDÜL

Arjantinin  Buenes Aires kentinde her yýl düzenli olarak tekrarlanan ve bu yýl onikincisi sergilenen [12 th Salon Mercosur Diogenes Taborda 2007] uluslararasý karikatür yarþmasýnda Türk karikatürcüler ERDOÐAN BAÞOL ve ÜMÝT MÜFÝT DÝNÇAY özel olarak ödüllendirildiler.
Uluslararasý büyük seçiciler kurulu Ukrayna,Rusya,Almanya,Ýran,Arjantin,Brezilya ve kübalý sanatçýlarýn yaný sýra ERDOÐAN BAÞOL’u [Premio Superman] ÜMÝT MÜFÝT DÝNÇAY’ý [Premio Trayectoria humor grafico] ödüllerine layýk görmüþlerdir.Ayrica Ümit Müfit Dinçay’a humor grafica color dalýnda mansiyon ödülü verilmiþtir.

basol-dincay2.jpg

HER ÝKÝ ÇÝZERÝMÝZÝ DE KUTLUYORUZ..
(BÖYLE GÜZEL ÖDÜL HABERLERÝNE “BUGÜN” BÖLÜMÜNDE GURURLA YER VERÝYORUZ..
HATTA, BÝZE BÝR TEÞEKKKÜRÜ BÝLE ÇOK GÖREN, MAÝLLERE YANIT VERMEYEN DOSTLARIMIZA BÝLE…