ANAYASA TASLAÐI HAKKINDA…

anayasataslagi-bant.jpg

AKP TARAFINDAN HAZIRLANAN ANAYASA TASLAÐI GÖRÜÞMELERÝ HALEN SAPANCA’DA DEVAM EDÝYOR. ESKÝ ANAYASA’DA KENDÝLERÝNE KARÞI OLAN TÜM MADDELERÝ DEÐÝÞTÝRMEK ÜZERE HUKUKÇULARI BÝRARAYA GETÝREN AKP’NÝN ÖNCELÝKLÝ DEÐÝÞÝKLÝÐE GÝDECEKLERÝ MADDELERE BÝR GÖZ ATACAK OLURSAK;
-ÜNÝVERSÝTELERDE TÜRBAN YASAÐININ KALDIRILMASI
-YASA ORGANLARININ (ANAYASA MAHKEMESÝ, YARGITAY, DANIÞTAY, SAYIÞTAY, VS.) AKP TARAFINDAN BELÝRLENMESÝ
-CUMHURBAÞKANI YETKÝLERÝNÝN VE GÖREV SÜRESÝNÝN AZALTILMASI
-YÖK’ÜN YETKÝLERÝNÝN KISITLANMASI…

ANLAÞILACAÐI ÜZERE, MUHALEFETSÝZ BÝR TÜRKÝYE’DE AKP HER ÝSTEDÝÐÝNÝ ELDE EDECEK, YAPTIRIMLAR UYGULAYACAK BÝR GÜCE SAHÝP ARTIK.. HAZIRLANAN ANAYASA TASLAÐI, AKP’YE “ÝSLAM CUMHURÝYETÝ” KAPILARINI ARDINA KADAR AÇIYOR. SOKAKLARDA GÖRMEYE ALIÞTIÐIMIZ GÖRÜNTÜLERÝ ARTIK ÜNÝVERSÝTELERDE DE KANIKSAYACAÐIZ. ÝKÝ YIL ÖNCE “AB YOLUNDA TÜRKÝYE” YARIÞMAMIZA GÖNDERÝLEN BAZI KARÝKATÜRLERE TEPKÝ GÖSTERMÝÞ, “TÜRK DEYÝNCE NÝYE FESLÝ ADAM, ÇARÞAFLI KADIN ÇÝZÝYORLAR” DÝYE HAYIFLANMIÞTIK.. DOÐRU DEMEMÝÞLER MÝ, “KARÝKATÜRCÜLER BUGÜN’Ü DEÐÝL YARIN’I ÇÝZER” DÝYE..

fes.jpg