ABIDIN DINO SERGISI ACILDI..

haberler-bant2.jpg

“OBUR” Mizah Dergisi ve Nazým Hikmet Kültür Merkezi iþ birliði ile düzenlenen „Abidin Dino’yu anma sergisi“ 23 Mart pazar günü Istanbul Nazým Hikmet Kültür Merkezi’nde açýldý. Genç arkadaþýmýz Emre Yýlmaz’ýn aylardýr çalýþmalarýný sürdürdüðü sergiye katýlýmýn yüksek olmasý, onun boþuna çalýþmadýðýný gösteriyor. Don Quichotte dergisi olarak daha önce iki kez sergi açtýðýmýz Nazým Hikmet Kültür Merkezi yöneticisi Çaðrý Kýnýk’ý da unutmamak gerek… „Obur“ mizah dergisini ve „Nazým Hikmet Kültür Merkezi“ni  bu güzel iþbirliði ve organizasyondan dolayý biz de kutluyoruz.. DQ

abidindinosergisiacildi.jpg