ABIDIN DINO PORTRAIT CARICATURE EXHIBITION…

haberler-bant2.jpg

abidindinosergisi.jpg

“Karikatüristler Abidin Dino’yu Anýyor” Karikatür Sergisi

 

56 Karikatüristin katýlýmýyla gerçekleþtirilen sergi 23 Mart- 20 Nisan 2008 tarihleri arasý
Nazým Hikmet Kültür Merkezi’nde izlenebilir.
Sergi Açýlýþý:23 Mart Pazar  Saat: 16.00
Saat:18.30 “Merhaba Abidin” Belgesel Film Gösterimi
 

Adres:
NHKM Ali Suavi Sokaðý (Sanatçýlar Sokaðý), No: 7,
Bahariye – Ýstanbul

Abidin Dino’yu 95. yaþgününde anacaðýmýz sergimizi onurlandýrmanýzý dileriz.