7. AKDENÝZ ULUSLARARASI KARÝKATÜR FESTÝVALÝ’NDEN…

 

 

20070512-antalya
 

Geçtiðimiz günlerde sonuçlanan 7. Akdeniz Uluslararasý Karikatür Festivali jurisinde yer alan Marlene Pohle, bize juri deðerlendirmesinden bir fotoðraf geçti. Önümüzdeki hafta cuma günü Esslingen'de düzenlenecek 2. Uluslararasý Don Quichotte Karikatür Yarýþmasý ödül töreninde de yer alacak olan Marlene'nin hayatý adeta karikatürle özdeþleþmiþ. Don Quichotte 2007 birincisi Fransýz çizer Carlos Brito'nun da yakýn arkadaþý olan sanatçý, dört gözle Brito'nun Stuttgart'a gelmesini bekliyor. "Hep birlikte Stuttgart'ýn altýný üstüne getireceðiz" diyen Marlene'yi Antalya jurisiyle birarada görüyoruz;

(Soldan saða) Ýbrahim Tapa, Kamil Masaracý, Cihan Demirci, Marlene Pohle, Nüvit Özkan ve Deniz Som