3. DON QUICHOTTE INTERNATIONAL CARTOON CONTEST…

haberler-bant2.jpg

ULUSLARARASI DON QUICHOTTE KARIKATÜR YARIÞMALARI DEVAM EDÝYOR. 3. YARIÞMAMIZIN KONUSU “DÜNYA DÝLLERÝ”.. GEÇEN YIL YARIÞMA KARÝKATÜRLERÝNÝN SERGÝLEME ORGANÝZASYONUNU ÜSTLENEN ESSLÝNGEN BELEDÝYESÝ, BU YIL, DESTEÐÝNÝ DAHA DA ARTTIRARAK SÜRDÜRÜYOR. AYRICA ÞÝÞLÝ BELEDÝYESÝ DE ÝSTANBUL CEVAHÝR ALIÞVERÝÞ MERKEZÝ’NDE AÇILAN “AB YOLUNDA TÜRKÝYE VE GÖÇ” KARÝKATÜR SERGÝSÝNE VERDÝÐÝ DESTEKTEN SONRA BU YARIÞMAMIZA DA DESTEK VERME KARARI ALDI. BU TÜR YARIÞMALARIN KURUM VE KURULUÞLARCA BÝLE NE KADAR ZOR DÜZENLENDÝÐÝ DÜÞÜNÜLÜRSE, DON QUICHOTTE’UN KARÞISINA ÇIKAN ZORLUKLARI VARIN SÝZ DÜÞÜNÜN. DÖRT YILDAN BU YANA TÜRK KARÝKATÜRÜ ÝLE DÜNYA KARÝKATÜRÜNÜ BÝRLEÞTÝRME MÜCADELESÝ VEREN DON QUICHOTTE, ÖNÜNE NE KADAR ENGEL ÇIKARSA EN AZ O KADAR SIÇRAMAYI ADETA ALIÞKANLIK EDÝNDÝ.
BU YILKÝ YARIÞMAMIZIN JURÝSÝ TAMAMEN ULUSLARARASI ÇÝZERLERDEN OLUÞUYOR. NEREDEYSE TAMAMI “DON QUICHOTTE KARÝKATÜR KOMÝSYONU ÜYESÝ” BU YIL, BÝR FARKLI UYGULAMA KARARI ALDIK. BUNDAN BÖYLE HER YARIÞMANIN BÝRÝNCÝSÝ BÝR SONRAKÝ YARIÞMANIN JURÝSÝNDE YER ALACAK. BÖYLELÝKLE ÖDÜL BÝR ANLAMDA KATLANMIÞ OLACAK.
YARIÞMAMIZIN BÝR BAÞKA ÖZELLÝÐÝ ÝSE, NE YAZIK KÝ ARTIK ARAMIZDA OLMAYAN DEÐERLÝ KARÝKATÜRCÜ DOSTUMUZ “NECATÝ ABACI” ADINA BÝR ÖZEL ÖDÜL KOYMAMIZ. BÖYLELÝKLE “NECATÝ ABACI” ADI ULUSLARARASI KARÝKATÜR PLATFORMUNDA BU YARIÞMAYLA GENÝÞ BÝR ALANDA DUYULACAK.
YARIÞMANIN SERGÝLERÝNÝN YÝNE ALMANYA, TÜRKÝYE BAÞTA OLMAK ÜZERE ÞEHÝR ÞEHÝR GEZDÝRÝLMESÝ PLANLANIYOR. GEÇTÝÐÝMÝZ YIL ÝKÝ FARKLI ÜLKEDE YEDÝ ÞEHÝRDE AÇILAN “GÖÇ” SERGÝSÝ ÝSE BÜYÜK OLASILIK MAYIS AYINDA “LEFKOSA”DA AÇILACAK. BU KONUDAKÝ ÇALIÞMALAR ÞÝÞLÝ BELEDÝYESÝ “AB BÖLÜMÜ”NCE YÜRÜTÜLÜYOR.
YARIÞMAYLA ÝLGÝLÝ GEREKLÝ BÝLGÝ VE AÇIKLAMALAR, ÜÇ DÝLDE HAZIRLANAN YARIÞMA ÞARTNAMESÝNDEN ELDE EDÝLEBÝLÝR.

dunya_dilleri-site.jpg

YARIÞMA ÞARTNAMESÝ ÝÇÝN / COMPETITION RULES:

https://donquichotte.org/img/worldlanguages-competitionrules.pdf