19 MAYIS GENCLIK VE SPOR BAYRAMI KUTLU (!) OLSUN…

kenanayten-bant2.jpg

er-19mai.jpg

“KUTLU OLSUN!”

***

Gemiden bir insan…
Ýnsen, bir gemiden…

 

Gözlerime baksan;
Gözlerine baksam…

 

Az biraz saçlarýma dokunsan…
Ellerinden öpsem…

 

Güm-Güm-Güm…
Yüreðim atsa…

 

Elimden tutsan; sana katýlsam…
Sivas’a, Erzurum’a, Ankara’ya gitsek…
Sevinsem; üzülsem…

 

Düþük-menler, düþlerimden dökülseler…
Kýrýl-kýrýl, kýrýlsalar…
Hiç dönmeseler…

 

Daha çok “Ben” olsam…
Daha çok “Sen”…

 

Bir, Sen… Bir, Ben…

 

Annemler…
“Seninki, benimki…”
Elele tutuþsalar; bize baksalar…

 

Gül – Se- ler…
Gül – Sek…

 

Kenan Sinanoðlu

 

***

 

D avacýsýdýr
O nur
K ýran her hükmün
U sanmaz savunucusu özgürlüðün lâkin
Z evahiri kurtaran hükümetlerin

M aþa olan siyasîlerin
A teþe verilen ilkelerin
Y olu kesilen demokrasinin
I srarlý
S orgulayýcýsýdýr
S ahip olduðu Ata mirasý har vurulup harman
S avrulurken milletin…

Ayten Suvak

Aslolan ASktýr