“Bireysel Silahsizlanma: YASAMA HAK TANIYIN” Karikatur Yarismasi

28 Eylül 2007
Bireysel Silahsızlanma Günü Ödüllü
"Bireysel Silahsızlanma: YAŞAMA HAK TANIYIN"
Karikatür Yarışması

ŞARTNAME

KARİKATÜR, var olan toplumsal sorunları mizahi bir dille, evrensel çizgi dili ile anlatan, her soruna çözüm önerileri getirmese bile, sorunu net bir şekilde hicvederek ortaya koyan bir sanat aracıdır. Umut Vakfı geleneksel “28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü” etkinlikleri kapsamında düzenlenen ödüllü yarışma, bu nedenle 2007 senesinde karikatür konusuna ayrılmıştır.

KONU
Karikatür yarışmasının konusu “Bireysel Silahsızlanma : Yaşama Hak Tanıyın” olarak belirlenmiştir.

AMAÇ
Bu yarışmanın amacı, karikatür sanatının tüm olanaklarını kullanarak toplumumuzda gün geçtikçe artan bireysel silahlanmanın olası neden, sonuç ve tehlikelerini irdelemek ve kamuoyunu bu konuda bilinçlendirmek olacaktır.

KATILIM
Yarışma öngörülen koşulları haiz herkesin katılımına açıktır. Değerlendirme 18 yaş altı ve 18 yaş üstü olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilecektir.
Daha önce herhangi bir yarışmaya katılmış ya da kitle iletişim araçlarında yer almış karikatürler yarışmaya katılamaz.
Yarışma, Seçici Kurul Üyeleri ve Umut Vakfı çalışanları dışında herkese açıktır.
Yarışmaya katılacak eserlerde çizim tekniği serbest olup, renkli ya da siyah beyaz çalışılabilir.
Gönderilecek karikatürler en fazla A3 (29,7cmx42cm) boyutlarında ve paspartusuz olmalıdır.
Her yarışmacı kendi kategorisine en fazla 3 eser ile iştirak edebilir.
Her yarışmacının, adını, soyadını, yaşını ve varsa eserin adını bir etikete yazarak yollayacağı karikatürün arkasına yapıştırması gerekmektedir.
Karikatürlerin orijinalleri postada zedelenmeyecek şekilde ambalajlandıktan sonra en geç 19 Ağustos 2007 tarihine kadar “Umut Vakfı; Yıldız Posta Cad. No:52/6 Esentepe İST.” adresine teslim edilmelidir. Postada oluşan gecikmelerden veya kaybolmalardan Umut Vakfı sorumlu tutulamaz.
Seçici Kurul tarafından ödüle ve sergilenmeye değer bulunan eserler bir albümde toplanacak ve sergilenmeye değer bulunan eser sahiplerine bu albüm hediye edilecektir.

SEÇİCİ KURUL (Soyadına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.)
Dr. Ayhan Akcan, Umut Vakfı Danışmanı
Nazire Dedeman, Umut Vakfı Kurucu Başkan
Dr. Kadir Doğruer, Karikatürist
Bedri Koraman, Karikatürist
Salih Memecan, Karikatürist
Prof. Dr. Nilüfer Narlı, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi
Metin Peker, Karikatürist
Metin Üstündağ, Karikatürist
Tonguç Yaşar, Karikatürist

DEĞERLENDİRME
Seçici Kurul, değerlendirme çalışmalarını Eylül ayının ilk iki haftası içinde gerçekleştirecektir.

ÖDÜLLER
Umut Vakfı 28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü etkinliği kapsamında düzenlenen Karikatür Yarışması’nda dereceye giren eserlere ödül olarak verilecek net para miktarları aşağıdaki gibi ilan olunur.

18 Yaş Üstü Kategori

Birincilik Ödülü

4.000. YTL

İkincilik Ödülü

3.000. YTL

Üçüncülük Ödülü

2.000. YTL

 

18 Yaş Altı Kategori

Birincilik Ödülü

1.000. YTL

İkincilik Ödülü

   750. YTL

Üçüncülük Ödülü

   500. YTL

Ayrıca her iki kategoride beşer adet mansiyon verilecektir.

ÖDÜL TÖRENİ
Ödül alan karikatürlerin sahiplerine ödülleri, 28 Eylül 2007 günü düzenlenecek Ödül Töreni’nde takdim edilecektir.
Sergilenmeye değer bulunan tüm eserler Umut Vakfı tarafından sergilenecektir.

TELİF HAKKI
Katılımcı, katılıma konu eseri teslim ettiği andan itibaren, esere ilişkin olarak 5846 Sayılı Yasa’dan kaynaklanan çoğaltma, yayma, temsil, umuma iletim haklarını, bilabedel Umut Onurlu Önderler Yetiştirme Vakfı’na devretmiş olduğunu ve gerektiğinde buna ilişkin yazılı işlemleri bilahare yapmayı peşinen kabul eder. Bu kapsamda olmak üzere Katılımcı, Umut Onurlu Önderler Yetiştirme Vakfı’nın, eseri, doğrudan veya dolaylı olarak ilgili bulunduğu tüm duyuru, tanıtım ve sair etkinlikler ile görsel/işitsel belge ve materyallerde, eser sahibinin ismini belirterek bilabedel kullanım hakkının bulunduğunu şimdiden kabul ve taahhüt eder.
Katılımcı, ibraz ettiği eserin tümüyle kendisine ait bulunduğunu, bu eser sebebiyle 3. kişilerin 5846 Sayılı FSEK ve diğer yasalardan kaynaklanabilecek taleplerinin yegane muhatabının kendisi olduğunu, esere ilişkin cezai sorumluluğun da tamamen kendisine ait bulunduğunu, sayılan hususlara ilişkin olarak Umut Vakfı’nın herhangi bir hukuki ve cezai sorumluluğunun bulunmadığını (ve kendisine rücu hakkının mahfuz bulunduğunu) kabul, beyan ve taahhüt eder.
Katılımcı, yarışmaya katıldığı ve ödül alan eserin kendisine ait olmadığının anlaşılması durumunda, ödülü 10 gün içerisinde iade edecektir.

DİĞER HUSUSLAR
Katılımcılar yarışmaya katılmakla yarışma şartlarını ve Seçici Kurul kararlarını peşinen kabul etmiş sayılacaktır.
Eser sahiplerinin birden fazla olması halinde başvuruda durumun belirtilmesi ve eserin tüm sahiplerinin başvuru formunu çoğaltarak imzalamaları zorunludur.
Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde, eser sahipleri ile Umut Vakfı arasında çıkabilecek anlaşmazlıklarda, Seçici Kurul hakemlik yapacaktır. Anlaşmazlıkların hallinde Seçici Kurul yetkilidir.

Yarışmaya Katılacak Tüm Karikatürcülere Başarılar Dileriz.

B A Ş V U R U   F O R M U

E S E R    S A H İ B İ N İ N

Adı, Soyadı 

 

Doğum Yeri 

 

Doğum Yılı 

 

Eğitimi 

 

Halen Yapmakta Olduğu İşi 

 

Karikatürün Adı

 

Diğer Eserleri ile
Kazandığı Ödüller

 

Adresi 

 

Telefonu 

 

E-mail 

 

Şartname hükümlerini ve yukarıda detay bilgileri verilmiş olan eserin, Umut Onurlu Önderler Yetiştirme Vakfı’nın tüm etkinliklerinde ve diğer tüm duyuru ve tanıtımlarında, Umut Vakfı’nın her türlü görsel, işitsel ve yazılı doküman ve belgelerinde,  ismim belirterek bedelsiz olarak kullanımını Umut Onurlu Önderler Yetiştirme Vakfı’na gayri kabili rücu ve süresiz olarak devrettiğimi Eser Sahibi olarak kabul ve taahhüt ederim.

(İmza)

 

Kabul No. (Teslim alma merkezi tarafından doldurulacaktır.)

Not: Eser sahibinin birden fazla olması halinde eserin tüm sahiplerinin bu formu çoğaltarak imzalamaları zorunludur.

 

 

 Şartname ve Başvuru Formu/Word Document

ŞARTNAME

KARİKATÜR, var olan toplumsal sorunları mizahi bir dille, evrensel çizgi dili ile anlatan, her soruna çözüm önerileri getirmese bile, sorunu net bir şekilde hicvederek ortaya koyan bir sanat aracıdır. Umut Vakfı geleneksel “28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü” etkinlikleri kapsamında düzenlenen ödüllü yarışma, bu nedenle 2007 senesinde karikatür konusuna ayrılmıştır.

KONU
Karikatür yarışmasının konusu “Bireysel Silahsızlanma : Yaşama Hak Tanıyın” olarak belirlenmiştir.

AMAÇ
Bu yarışmanın amacı, karikatür sanatının tüm olanaklarını kullanarak toplumumuzda gün geçtikçe artan bireysel silahlanmanın olası neden, sonuç ve tehlikelerini irdelemek ve kamuoyunu bu konuda bilinçlendirmek olacaktır.

KATILIM
Yarışma öngörülen koşulları haiz herkesin katılımına açıktır. Değerlendirme 18 yaş altı ve 18 yaş üstü olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilecektir.
Daha önce herhangi bir yarışmaya katılmış ya da kitle iletişim araçlarında yer almış karikatürler yarışmaya katılamaz.
Yarışma, Seçici Kurul Üyeleri ve Umut Vakfı çalışanları dışında herkese açıktır.
Yarışmaya katılacak eserlerde çizim tekniği serbest olup, renkli ya da siyah beyaz çalışılabilir.
Gönderilecek karikatürler en fazla A3 (29,7cmx42cm) boyutlarında ve paspartusuz olmalıdır.
Her yarışmacı kendi kategorisine en fazla 3 eser ile iştirak edebilir.
Her yarışmacının, adını, soyadını, yaşını ve varsa eserin adını bir etikete yazarak yollayacağı karikatürün arkasına yapıştırması gerekmektedir.
Karikatürlerin orijinalleri postada zedelenmeyecek şekilde ambalajlandıktan sonra en geç 19 Ağustos 2007 tarihine kadar “Umut Vakfı; Yıldız Posta Cad. No:52/6 Esentepe İST.” adresine teslim edilmelidir. Postada oluşan gecikmelerden veya kaybolmalardan Umut Vakfı sorumlu tutulamaz.
Seçici Kurul tarafından ödüle ve sergilenmeye değer bulunan eserler bir albümde toplanacak ve sergilenmeye değer bulunan eser sahiplerine bu albüm hediye edilecektir.

SEÇİCİ KURUL (Soyadına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.)
Dr. Ayhan Akcan, Umut Vakfı Danışmanı
Nazire Dedeman, Umut Vakfı Kurucu Başkan
Dr. Kadir Doğruer, Karikatürist
Bedri Koraman, Karikatürist
Salih Memecan, Karikatürist
Prof. Dr. Nilüfer Narlı, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi
Metin Peker, Karikatürist
Metin Üstündağ, Karikatürist
Tonguç Yaşar, Karikatürist

DEĞERLENDİRME
Seçici Kurul, değerlendirme çalışmalarını Eylül ayının ilk iki haftası içinde gerçekleştirecektir.

ÖDÜLLER
Umut Vakfı 28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü etkinliği kapsamında düzenlenen Karikatür Yarışması’nda dereceye giren eserlere ödül olarak verilecek net para miktarları aşağıdaki gibi ilan olunur.

18 Yaş Üstü Kategori

Birincilik Ödülü

4.000. YTL

İkincilik Ödülü

3.000. YTL

Üçüncülük Ödülü

2.000. YTL

 

18 Yaş Altı Kategori

Birincilik Ödülü

1.000. YTL

İkincilik Ödülü

   750. YTL

Üçüncülük Ödülü

   500. YTL

Ayrıca her iki kategoride beşer adet mansiyon verilecektir.

ÖDÜL TÖRENİ
Ödül alan karikatürlerin sahiplerine ödülleri, 28 Eylül 2007 günü düzenlenecek Ödül Töreni’nde takdim edilecektir.
Sergilenmeye değer bulunan tüm eserler Umut Vakfı tarafından sergilenecektir.

TELİF HAKKI
Katılımcı, katılıma konu eseri teslim ettiği andan itibaren, esere ilişkin olarak 5846 Sayılı Yasa’dan kaynaklanan çoğaltma, yayma, temsil, umuma iletim haklarını, bilabedel Umut Onurlu Önderler Yetiştirme Vakfı’na devretmiş olduğunu ve gerektiğinde buna ilişkin yazılı işlemleri bilahare yapmayı peşinen kabul eder. Bu kapsamda olmak üzere Katılımcı, Umut Onurlu Önderler Yetiştirme Vakfı’nın, eseri, doğrudan veya dolaylı olarak ilgili bulunduğu tüm duyuru, tanıtım ve sair etkinlikler ile görsel/işitsel belge ve materyallerde, eser sahibinin ismini belirterek bilabedel kullanım hakkının bulunduğunu şimdiden kabul ve taahhüt eder.
Katılımcı, ibraz ettiği eserin tümüyle kendisine ait bulunduğunu, bu eser sebebiyle 3. kişilerin 5846 Sayılı FSEK ve diğer yasalardan kaynaklanabilecek taleplerinin yegane muhatabının kendisi olduğunu, esere ilişkin cezai sorumluluğun da tamamen kendisine ait bulunduğunu, sayılan hususlara ilişkin olarak Umut Vakfı’nın herhangi bir hukuki ve cezai sorumluluğunun bulunmadığını (ve kendisine rücu hakkının mahfuz bulunduğunu) kabul, beyan ve taahhüt eder.
Katılımcı, yarışmaya katıldığı ve ödül alan eserin kendisine ait olmadığının anlaşılması durumunda, ödülü 10 gün içerisinde iade edecektir.

DİĞER HUSUSLAR
Katılımcılar yarışmaya katılmakla yarışma şartlarını ve Seçici Kurul kararlarını peşinen kabul etmiş sayılacaktır.
Eser sahiplerinin birden fazla olması halinde başvuruda durumun belirtilmesi ve eserin tüm sahiplerinin başvuru formunu çoğaltarak imzalamaları zorunludur.
Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde, eser sahipleri ile Umut Vakfı arasında çıkabilecek anlaşmazlıklarda, Seçici Kurul hakemlik yapacaktır. Anlaşmazlıkların hallinde Seçici Kurul yetkilidir.

Yarışmaya Katılacak Tüm Karikatürcülere Başarılar Dileriz.

B A Ş V U R U   F O R M U

E S E R    S A H İ B İ N İ N

Adı, Soyadı 

 

Doğum Yeri 

 

Doğum Yılı 

 

Eğitimi 

 

Halen Yapmakta Olduğu İşi 

 

Karikatürün Adı

 

Diğer Eserleri ile
Kazandığı Ödüller

 

Adresi 

 

Telefonu 

 

E-mail 

 

Şartname hükümlerini ve yukarıda detay bilgileri verilmiş olan eserin, Umut Onurlu Önderler Yetiştirme Vakfı’nın tüm etkinliklerinde ve diğer tüm duyuru ve tanıtımlarında, Umut Vakfı’nın her türlü görsel, işitsel ve yazılı doküman ve belgelerinde,  ismim belirterek bedelsiz olarak kullanımını Umut Onurlu Önderler Yetiştirme Vakfı’na gayri kabili rücu ve süresiz olarak devrettiğimi Eser Sahibi olarak kabul ve taahhüt ederim.

(İmza)

 

Kabul No. (Teslim alma merkezi tarafından doldurulacaktır.)

Not: Eser sahibinin birden fazla olması halinde eserin tüm sahiplerinin bu formu çoğaltarak imzalamaları zorunludur.

 

 

 Şartname ve Başvuru Formu/Word Document