NEWS.. HABERLER…

a-news-bant.jpg

maktenprizeceremony.jpg


MUHARREM AKTEN ÖDÜLÜNÜ ALDI
Nezih Danyal Karikatür Vakfý ve Fiþek Enstitüsü Çalýþan Çocuklar

Bilim ve Eylem Merkezi Vakfý ortaklýðýnda bu yýl birincisi düzenlenen
“Çalýþan Çocuklar” konulu karikatür yarýþmasýnýn ödül töreni ve sergi açýlýþý
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Sütunlu Salonda gerçekleþti.
Yarýþmanýn birincisi Muharrem Akten ödülünü Gürhan Fiþek tarafýndan aldý ve
Çocuklar için yapýlan bu önemli organizasyonda yer almasýnýn yanýnda
kazandýðý ilk ödül olmasý nedeniyle bu yarýþmanýn kendisi için
her zaman ayrý bir öneme sahip olacaðýný ve emeði geçen herkese teþekkür ettiðini belirtti.
Ayrýca yarýþmanýn jürilerinden ve ND Karikatür Vakfý baþkaný Nezih Danyal’da
kýsa bir konuþma yaptý ve Muharrem Akten’e
Karikatür Vakfý yayýnlarýndan oluþan bir hediye paketi verdi.

http://oburmizah.com/wp/?p=970


Bulletin No.1 of the 9th Tehran International cartoon biennial-2009

blatnik-youtube.jpg

ALEKSANDAR BLATNIK IN YOUTUBE:
http://www.youtube.com/watch?v=yi1fudDc9kE