“ZHONGMAN 2009” PRIZES..

contest-prizes-bant.jpg

umdincay.jpg

Pekin Belediye Bilim ve Teknoloji Derneði ile

Pekin Bilim Geliþtirme Merkezi tarafýndan organize edilen

2009 Zhongman Pekin Bilim ve Yaratýcýlýk konulu

uluslararasý karikatür yarýþmasýnda Türk Karikatürcülerden

Musa Gümüþ ve Ümit Müfit Dinçay ‘a

FÝNALÝST ÖDÜLÜ verildi.

http://www.zhongman.com