YENI AKREP 67 YAYINDA…

haberler-bant2.jpg

yeniakrep67.jpg

ULUSLARARASI KARÝKATÜR DERGÝSÝ
YENÝ AKREP-NEW SCORPION
INTERNATIONAL CARTOON MAGAZINE
 
MART-MARCH 2008
NO: 67
 
  TÝRAJ-CIRCULATION: 1.852
ÜLKE-COUNTRY: 107
 
SAYFA-PAGE: 1
TÜRK KARÝKATÜR SANATÇISI TAN ORAL
50. SANAT YILINDA HAVADAN SUDAN SEBEPLERLE
CUMHURÝYET GAZETESÝ’NDEKÝ ÝÞÝNDEN UZAKLAÞTIRILDI…
 
SAYFA-PAGE: 2
STELA DUSANIC-TOD:
CHINESE CARTOONIST YU GAI
 
SAYFA-PAGE: 3
TAN ORAL: “BAÞÖRTÜLÜLERÝN OKUMASI BÝRÝLERÝNÝ RAHATSIZ EDÝYOR”
 
FÝRUZ KUTAL: ZEKÝ BEYNER’ÝN O HALÝYLE VEFAT ETMEMESÝ ÝÇÝN NE YAPTIK?
 
SAYFA-PAGE: 4
HÜSEYÝN ÇAKMAK: DÜNYA KARÝKATÜR SANATINDA BENZERLÝKLER
HUSEYIN CAKMAK: SIMILARITIES IN THE WORLD CARTOON ART

………………

http://yeniakrep.org