YAYINLAMAYI UNUTTUGUMUZ BIR HABER.. ERDOGAN BASOL’A ÖDÜL..

haberler-bant2.jpg

     Ýsviçrenin en büyük firmalarýndan  ( Waser ) grubunun her üç yýlda bir ZÜRÝCH kentinde düzenlediði Uluslararasý karikatür yarýþmasý ( SWÝSS CARTOON AWARD 2007 ) nda bu yýl ilk on arasýnda Türk karikatürcü ERDOÐAN BAÞOL da yer aldý.
     Konusunun ( Ýsviçre bürokrasisi ) olarak saptandýðý yarýþmada Almanya,Ýtalya,Ýsviçre,Hollanda,Türkiye ve Belçikanýn ünlü karikatürcüleri ilk ona girdi.
     370 karikatürcünün katýldýðý yarýþmada ERDOÐAN BAÞOL’ un karikatürü sýralamada ilk on karikatür arasýnda yer alarak ödüllendirildi.
     Geçtiðimiz ay Zürich kentinde yapýlan ödül töreninde yarýþmada kazananlara ödülleri törenle verildi.

basol-prize.jpg