www.millionpicture.com…

haberler-bant2

www.donquichotte.org homepage’imizde emeði geçen isimlerden biri de Mustafa Genç… Þu anda iþlevsel olan sitemizin alt yapýsýný birlikte hazýrladýk.
Geçtiðimiz ay, uzun yýllardýr üstünde çalýþtýðý bir projeyi hayata geçirdi. Deðiþik kategorilerde bir milyon resim kapasiteli, ücretsiz http://www.millionpicture.com adlý görsel material hizmeti veren siteyi ziyaret etmenizde yarar var. kaliteli ve pixel deðeri yüksek resimler, yasal hiçbir sakýncasý olmadan indirilebiliyor.
Hazýrladýklarý projelerde görsel malzeme sýkýntýsý çeken proje uzmanlarý ve grafikerler için büyük kolaylýk saðlayan bir site..

http://www.millionpicture.com

millionpicture

 more than 1.000.000 caricatures in different categories. besides for free! click and download!..

http://www.millionpicture.com