WORLD CARTOONISTS…

01turkish-worldcartoonists-bant.jpg

ayacc2012.jpg

https://donquichotte.org/content/view/6515/32/lang,de

***

valeriu1.jpg

VALERIU KURTU

seyran-fish.jpg

SEYRAN CAFERLI

mav-running.jpg

MARIAN AVRAMESCU

dalciomachado-piza.jpg

DALCIO MACHADO

oguz-dollar2.jpg

OGUZ GÜREL

silvanomello-papagai.jpg

SILVANO MELLO

toshoborkovic2.jpg

TOSO BORKOVIC

tosho-crisis.jpg

TOSO BORKOVIC

gk-oburbanner2.jpg


Karikatürist, Ressam ve Mimar
Güngör Kabakçýoðlu’nun Portre Karikatürü Sergisi

Güngör Kabakcioglu/Cartoon Exhibition

Koþullar:
1-Sergi amatör ve profesyonel tüm karikatüristlere açýktýr.
2-Sergi katýlýmý e-posta yoluyla olacaktýr. e-postaya ad, soyad ve þehir bilgileri de eklenmelidir.
3-Sergiye gönderilen karikatürler A4 (21×29.7cm)ve 300 dpi çözünürlükte olmalýdýr.
4- Sergiye en fazla 1 karikatür ile katýlmak mümkündür.
5-Sergiye son katýlým tarihi 1 Haziran 2012’dir.
6-Sergi Güngör Kabakçýoðlu’nun 1.ölüm yýldönümü olan 27 Haziran 2012 tarihinde Ýstanbul’da açýlacaktýr.
7- Karikatürlerin yollanacaðý e-posta adresi: oburmizah@gmail.com
8-Sergiye yollanan karikatürler www.oburmizah.com adresinde yayýnlanacaktýr.
9-Güngör Kabakçýoðlu hakkýnda fotoðraf ve biyografi bilgilerine www.oburmizah.com adresinden ulaþýlabilinir.
‎"Cartoonists drawing for Turkish Cartoonist Güngör Kabakçýoðlu" Cartoon Exhibition
Subject: Portraits for Cartoonist, Painter and Architect Gungor Kabakçýoðlu.
Conditions:
1-The exhibition is open to all amateur and professional cartoonists.
2- Participation by e-mail. Name, surname and city information is also added.
3- Sent to for the exhibition works is A4 (21×29.7cm), and must be 300 dpi resolution.
4 – A cartoon with a maximum possible to attend the exhibition.
5- Deadline is June 1, 2012.
The cartoons at the e-mail address: oburmizah@gmail.com
6- Published cartoons address: http://www.oburmizah.com/
7- Information about the photo and biography for Güngör Kabakçýoðlu:

http://www.oburmizah.com

(Translation:Saadet Demir Yalçýn)

***

3. ULUSLARARASI RAMIZ GÖKCE-2012
KARIKATUR YARISMASI SONUCLANDI…


42 ÜLKEDEN, 190 CIZERIN 483 ESER ÝLE KATILDIGI YARISMADA
BIRINCILIK ÖDÜLÜ’NÜ TÜRKIYE’DEN UGUR PAMUK KAZANDI

stefandespodov.jpg

SPECIAL PRIZE: STEFAN DESPODOV

[13 Mayýs 2012 – Lefkoþa] Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði, Karikatürcü Örgütleri Federasyonu –
Kýbrýs Temsilciliði [FECO – CYPRUS], DAÜ Mühendislik Fakültesi,
DAÜ Karikatür ve Mizah Kulübü iþbirliði ve Gökçe Medical [Sýtký Gökçe] sponsorluðunda düzenlenen
"3. Uluslararasý Ramiz Gökçe Karikatür Yarýþmasý" sonuçlandý…
"Mühendislerin Olmadýðý Bir Dünya" konulu, "3. Uluslararasý Ramiz Gökçe Karikatür Yarýþmasý"na
42 ülkeden 190 çizer, toplam 483 eser ile katýldý…
Musa Kayra, M. Serhan Gazioðlu, Hüseyin Çakmak, Cemal Tunceri, Mustafa Tozaký,
Arif A. Albayrak, Hasan Amca, Sýtký Gökçe, Gamze Yaman, Melih Kinaþ, Barýþ Balcýoðlu ve
Murat Kabakuþak’tan oluþan "3. Uluslararasý Ramiz Gökçe Karikatür Yarýþmasý –
2012" Seçici Kurul Üyeleri, Lefkoþa’daki Kýbrýs Türk Gazeteciler Cemiyeti’nde toplanarak,
ödül kazananlarý þu þekilde belirlediler:
Birincilik Ödülü: Uður Pamuk [Türkiye] 1000 Dolar + Plaket;
Ýkincilik Ödülü: Ufuk Ýpek [Kýbrýs] 500 ABD Dolar + Plaket;
Üçüncülük Ödülü: Ilya Katz [Ýsrail] 300 Dolar + Plaket;
Özel Ödüller [Plaket]: Sergey Sichenko [Israil], Ivailo Tsvetkov [Bulgaristan], Cengiz Beysoydan [Kýbrýs],
Aytur Þahinbay [Türkiye], Dolgun Dalgýçoðlu [Kýbrýs], Stefan Despodov [Bulgaristan], Henryk Cebula [Polonya],
Karoly Lugosi [Macaristan], Valeriy Mohylnyy [Ukrayna], Shaharam Rezaei [Ýran],
Sergey Elkin [Rusya]…
"3. Uluslararasý Ramiz Gökçe Karikatür Yarýþmasý"na gönderilen karikatürlerden oluþacak bir sergi,
önümüzdeki günlerde DAÜ Mühendislik Fakültesi’nde sergilenecektir…

KIBRIS TÜRK KARÝKATÜRCÜLER DERNEÐÝ
YÖNETÝM KURULU

***

mahmet9.jpg

MURAT AHMETI

darko-restaurant.jpg

DARKO DRLJEVIC

amor1.jpg

AMORIM

vkurtu1.jpg

VALERI KURTU

valentin13.jpg

VALENTIN DRUZHININ

gde7.jpg

GÜRBÜZ DOGAN EKSIOGLU