WORLD CARTOONISTS…

01turkish-worldcartoonists-bant.jpg

8mart-dalcio_machado.jpg

DALCIO MACHADO

***

Kadin Olmak

Kirita kirita yurumek midir
Aptal aptal suzulmek midir
Daga tasa camasir sermek midir
Isitip isitip pilavi yedirmek midir
Ne olacak kadindir diye oldurulmek midir

Okula gitmeden evlendirilmek midir
Lak lak edip eksIk etek giymek midir
Mal olup tuketime surulmek midir
Acikta kalmasin aman diye ortunmek midir
Kan ter icinde erkege yenilmek midir

Kut kut yiyip icip sismek midir
Anne olup sehit ardindan dovunmek midir
Dar gune altinlari bir bir dizmek midir
Iskartaya cikip kumayla ezilmek midir
Nedensiz yere dayak yiyip iclenmek midir

Off bu -midir-ler hic bitmeyecek midir
Laf olsun diye bari
Mart 8 geldi gene gari
Atilacak nutuklar ileri geri
Kadin-erkek elele dinlesinler he mi?

Ayten Suvak

***

8mart-turcios.jpg

OMAR TURCIOS

8mart-emreyilmaz.jpg

EMRE YILMAZ

8march-oguz.jpg

OGUZ GÜREL

8mart-ismail3.jpg

ISMAIL DOGAN

8march-saadet.jpg

SAADET DEMIR YALCIN

8_march_womans_day.jpg

ERDOGAN KARAYEL

8mart-afghancartoon.jpg

SHAHID ATIQULLAH

8mart-hico.jpg

HICABI DEMIRCI

8mart-hayati.jpg

HAYATI BOYACIOGLU

8mart-ismail2.jpg

ISMAIL DOGAN

8mart-er2.jpg

DONQUICHOTTE

***

yguney-fest.jpg

2. YILMAZ GÜNEY KÜLTÜR VE SANAT FESTIVALI BASLIYOR..

Festival kapsamýnda karikatür ve fotoðraf ödüllerine baþvuran sanatçýlarýn üretimlerinden
oluþan sergi 10-30 Mart tarihleri arasýnda Beyoðlu Mephisto Kitabevi’nde gerçekleþtirilecek. Sergi
açýlýþý 10 Mart Cumartesi günü, saat 18.00’da yapýlacak. 10 – 20 Mart tarihleri arasýnda fotoðraf
seçkisi, 20 – 30 Mart tarihleri arasýnda ise karikatür seçkisi sergilenecek.
Yýlmaz Güney’in kamerasýný yönelttiði yaþayan gerçeklikten yola çýkarak "Dünyanýn her
köþesinde kendi gerçeðini anlatan konuþan fotoðraflarý bekliyoruz." dediðimiz fotoðraf dalýnda seri
çekim ve tek çekim olarak belirlenen iki kategoride üretimler kabul edildi. Ülke genelinde katýlýmýn
oldukça yoðun olduðu fotoðraf ödülleri kapsamýnda Çerkes Karadað, Ýsa Çelik ve Gültekin Tetik’ten
oluþan fotoðraf jürisinin belirlediði eserler sergilenecek.
"Sinema" ve "Yýlmaz Güney portreleri" olarak belirlenen iki konudaki üretimleri kabul eden
karikatür dalýna dünyanýn pek çok yerinden katýlým oldu. Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, Tayland,
Ýsrail, Moldova, KKTC, Hindistan, Sudan, Romanya, Ýran, Sýrbistan, Ukrayna, Bulgaristan,
Kolombiya, Hýrvatistan, Endonezya, Arjantin, Polonya, Finlandiya, Mýsýr, Bosna-Hersek, Irak, Çin,
Fransa, Rusya, Çek Cumhuriyeti, ABD, Belçika, Ýspanya, Afganistan, Yunanistan, Brezilya, Myanmar
ve Makedonya’dan çizerlerin yolladýðý eserlerden; Canol Kocagöz,Aþkýn Ayrancýoðlu,Musa Gümüþ,
Kamil Yavuz, Elena Ospina ve Paolo Dalponte’den oluþan karikatür deðerlendirme kurulunun
belirlediði eserler sergilenecek.

(Türkce metinleri düzgün okumak icin sayfanýn yukarýsýndaki diller bölümünden "turkce"yi seçiniz)

***

bolig2.jpg

ANGEL BOLIGAN

amo1.jpg

AMORIM

gde1.jpg

GÜRBÜZ DOGAN EKSIOGLU

jboscoazevedo-sdy.jpg

"J BOSCO AZEVEDO" PORTRAIT

SAADET DEMIR YALCIN

mahmeti2.jpg

MURAT AHMETI

mk1.jpg

MEHMET KARAMAN

toshoborkovic1.jpg

TOSO BORKOVIC