VAHIT AKCA-TURKEY

vahitakca-bant.jpg

vahit-nietzsche2.jpg

Nietzsche Grüsse

 
Netice
Nice nice felsefe
Bitmez yesek içsek bile…

 

Ayten Suvak

 

ASlolan ASktýr

 

 

***

 

Kenan SÝNANOÐLU

N i e t z s c h e – s e l . . .

Gel de gör Nietzsche
Durumlar oldu nice
Vizyonlu USta . . .