UMUT VAKFI “SILAHSIZLANMA” KONULU YARIÞMA SONUCLANDI…

haberler-bant2.jpg

Umut Vakfý tarafýndan düzenlenen

“Bireysel Silahsýzlanma: Yaþama Hak Tanýyýn” konulu

karikatür yarýþmasýnda ödül alan eserler

28 Eylül Bireysel Silahsýzlanma Günü’nde açýklandý

 

burakergin.jpg

BURAK ERGÝN’ÝN BÝRÝNCÝLÝK KAZANAN KARÝKATÜRÜ..
DÝÐER ÖDÜLLERÝ VE YARIÞMAYLA ÝLGÝLÝ DETAYLARI ÝZLEMEK ÝÇÝN:

http://www.mizahvecizgi.com/sol_kolon_haberler.php?subaction=showfull&id=1191023530&archive=&start_from=&ucat=3&