ÜMIT MÜFIT DINCAY’A ÖDÜL…

haberler-bant2.jpg

umitmd-wine.jpg

ÜMIT MÜFIT DINCAY-KARPIK/MENTION

Ümit Müfit Dinçay’a Ýtalya’dan ödül. 

Ümit Müfit Dincay “Spirito di Vino-2008 Uluslararasý karikatür yarýþmasý”ndan
mansiyon ödülü kazandý…
 

Ýtalya’da bu yýl 9.cusu düzenlenen ve konusu Þarap olan
“9 th International cartoon competition “Spirito di Vino” 2008 Uluslararasý karikatür yarýþmasýnýn
35 yaþ üstü kategorisinde Türk karikatürist Ümit Müfit Dinçay’a
3 eþit ödülden biri olan ” Mansiyon ” ödülü verildi.