UGUR PAMUK.. “DIGITAL KARÝKATUR” ICIN…

digital-bant2


Bence karikatürist, çizgisini konuþturan adamdýr.
Dijital karikatürde bu özellik zamanla ölecektir.
örneðin yalçýn çetin'in o güçlü karikatürlerinin bilgisayar desteðine,
fotoshop makyajýna ihtiyacý gerekmemektedir.
Çizgide üslup ustalarýn iþidir.
usta çizerle amatörü farkettiren ustanýn kendine has çizgisidir.
Oysa dijitalde bu ortam usta çizerin aleyhinedir.
Ferruh Doðan'ýn "Asrileþen Dünya" çizgileri ortalama insanlarca dijitalin gölgesinde kalabilir.
Dijital karikatür normalleþtiðinde þu andaki karikatürcü üyesi 800 iken
800 000 olacaktýr ve iþ þiire dönecektir yani…
"Türkiyede her 3 kiþiden 4'ü þiir yazar" derler ya, biz de o durumlara düþeriz.
selamlar…

Uður Pamuk