ÜC MAKEDON ÇIZER KARIKATÜR MÜZESI’NDE…

haberler-bant2.jpg

makedonyalicizerler.jpg

Makedonyalý Üç Çizer’in sergisi 12 Þubat’ta Karikatür ve Mizah Müzesi’nde açýldý. Sergi açýlýþýnda karikatürcüler, Fatih Belediyesi Baþkan Yardýmcýsý Hasan Suver , Ýstanbul Büyükþehir Kütüphaneler Ve Müzeler Müdürü Ali Mazak, Makedonya Ýstanbul Konsolosu Sejdali Salim bulundular. Sergi açýlýþýnda Muhittin Köroðlu Makedon çizerler Dimitar Cudu, Gligor Vasilev ve Ane Vasilevski hakkýnda bilgi verdi.

(Fotoðraf ve haber için sevgili Akdað Saydut’a teþekkürler…)