TURKISH CARTOONIST HAMIT DURU DIED..

news-bant.jpg

hamitduru.jpg

HAMIT DURU (1923-2009)

 

1923 Ýstanbul doðumlu.
1943 yýlýnda Galatasaray lisesini bitirdi.
1948 yýlýnda Akademinin mimarlýk bölümünden birincilikle mezun oldui.
Bir ara mimarlar odasý baþkanlýnda bulunan sanatçý,
en verimli karikatürlerini 1938- 1955 yýllarý arasýnda çizdi.
Daha sonra çalýþmalarýný Avrupa da sürdürdü.
Çalýþtýðý baþlýca dergiler Akbaba, Þaka, Karikatür ve Amcabey dergileri oldu.
Yasamini sürdürdüðü Bodrum Torba Amiral 4. sitesinde hayata gözlerini yumdu.
Türk karikatürünün basi sagolsun…