TÜRK CIZERLERI BUL KITAP KAZAN…

news-bant.jpg

portraits.jpg


Tablodaki Türk çizerleri bil kitap kazan!
 
Barbuni ve ÇROP (Çizgi Roman Okurlarý Platformu) Þubat 2009 sonuna kadar
muhteþem bir yarýþma düzenliyor.
Emrah Çýldýr’ýn çizdiði 9 Türk çizeri taný, bil,
adýný yaz son yýllarýn en iyi Çizgi Roman kitaplarýndan birisini kazan!

http://www.barbuni.com/index.php?cmd=7&textID=8025