TRABZON’DAN GENEL KURUL SONUCUYLA ILGILI BIR KARIKATÜR…

haberler-bant2.jpg

TRABZON’DA, DERNEÐE MUHALÝF BÝR ÇÝZGÝ SÜRDÜREN KARÝKATÜRCÜLER DE VAR.. KENDÝ ARALARINDAKÝ SORUNLARA KARIÞMAYIZ TABÝÝ AMA, BÝZE GÖNDERDÝKLERÝ BÝR KARÝKATÜRÜ GÜNCEL OLDUÐU ÝÇÝN YAYINLAYALIM ÝSTEDÝK. M.PEKER’ÝN 122 OYLA TEKRAR (BÜYÜK OLASILIK) BAÞKAN SEÇÝLMESÝNÝ NÝZAMETTÝN MOLLASALÝHOÐLU ÇÝZGÝLERÝYLE YORUMLAMIÞ. BAÞKAN’IN VE DERNEK YÖNETÝMÝNÝN BUNA ALINACAÐINI SANMIYORUZ. KÝÞÝSEL HAKARET TE TAÞIMADIÐI ÝÇÝN SÝTEMÝZE KOYMAKTA BÝR SAKINCA GÖRMEDÝK. SONUÇTA KARÝKATÜR BÝR ÝFADE SANATIDIR. BÝZLER PEKER’ÝN SAÐLADIÐI OYLARA NASIL SAYGI DUYUYORSAK, METÝN PEKER VE YÖNETÝMÝ DE, DÜZEYLÝ MUHALEFETÝ BENÝMSEMEK VE SÝNDÝRMEK DURUMUNDADIR.
(BÝZÝM RÝCAMIZ ÜZERÝNE SEVGÝL NÝZAMETTÝN MOLLASALÝHOÐLU KARÝKATÜRDE BÝR DEÐÝÞÝKLÝK YAPTI. HEM KONUYU DAHA NET BÝR ÞEKÝLDE ÝFADE HEM DE KÝÞÝSEL HUSUMETE YOL AÇMAMASI ÝÇÝN… SONUÇTA ORTADA BÝR BAÞARI VAR. BÝZE MUHALEFET OLARAK DÜÞENSE; KONUYU ÝNCÝTMEYECEK BÝÇÝMDE “KARÝKATÜRÝZE” ETMEK.. BU ANLAYIÞI ÝÇÝN NÝZAMETTÝN MOLLASALÝHOÐLU’NA, HOÞGÖRÜSÜ ÝÇÝN DE METÝN PEKER’E TEÞEKKÜR EDÝYORUZ..)

pekerr.jpg