SIMILAR CARTOONS…

similarcartoons-bant.jpg

similar-126.jpg

(Görsel bir benzerlik söz konusu olsa da tematik olarak birbirinden farklý
iki benzer karikatür örneði olarak kullanýyoruz..)