SICAF-Seoul International Cartoon Competition Prizes

haberler-bant

 

sicaf

 

Güney Kore'de düzenlenen SICAF-Seoul International Cartoon Competýtýon'da sonuçlar açýklandý ve 3 Türk çizer ödül kazandý.Yarýþmada WEB CARTOON dalýnda Musa GÜMÜÞ ve Ümit Müfit DÝNÇAY'ýn çalýþmalarý ilk iki sýrayý alarak GENRE PRIZE FOR EXCELLENCE ile ödüllendirilirken,Muammer OLCAY'ýn çalýþmasý da JURY SPECIAL PRIZE ödülü kazandý.
Sonuçlar için:
adresini týklayýnýz.