ROTARY IZMIR KULÜBÜ “SUSUZLUK-KURAKLIK” KONULU KARIKATÜR YARISMASI ÖDÜLLERI ..

news-bant.jpg

rotaryizmir.jpg


Rotary Ýzmir Kulübü’nün iki yýlda bir olmak üzere
bu yýl 6.sý düzenlenen ilköðretim okullarý yaþ grubuna yönelik
“susuzluk-kuraklýk” konulu karikatür yarýþmasýnýn ödül töreni ve sergi açýlýþý
 7 nisan 2009 Salý günü saat 18.00 de Balçova Palmiye alýþveriþ merkezinde yapýldý.
Ödül kazanan öðrencilere ödül ve plaketlerinin verilmesinin yaný sýra karikatürü
sergide yer alan  öðrencilere de baþarý belgeleri daðýtýldý.

http://karderizmir.sitemynet.com