RASIT YAKALI’NIN TORUNU DORUK, DEDESIYLE ROPORTAJ YAPTI…

news-bant.jpg

rasit_yakali-rop.jpg


Torunum Doruk ile karikatür röportajý yaptýk.
Yeni Nesil 2000 kolejinde okuyan torunum Doruk Kalyoncu
öðretmeninin verdiði bir ödev için dün gece benimle bir röportaj yaptý.
Ben de bu bloga görüntülü ders koymayý bir türlü beceremiyordum.
Bugün inat ettim orayý burayý kurcalarken sonunda baþardým.
Oldu ama nasýl oldu ben de bilmiyorum, yine deneyeceðim.
Teþekkürler Doruk torunum.
 
Raþit Yakalý

 

http://www.rasityakalikarikaturokulu.blogspot.com/