RASIT YAKALI (TURKEY)

rasityakali-bant.jpg

rasit-turban.jpg

erhantigli-bant.jpg

TAÞLI-YORUM

 

ÞÝMDÝ TASA: ANAYASA!

 

Analarýmýz hiç deðiþir mi?

Ama anayasamýz deðiþir durur

Her gelen muhakkak bir kusur bulur

Kendine göre maddeler uydurur…

Kafalar deðiþmedikten sonra

Neye yarar yasanýn deðiþmesi?

Sanki sihirli bir deðnek deðer de

Her yer güllük gülistanlýk mý olur?

 

Erhan Týðlý