PRESIDENT BUSH IRAQ SHOES… BUSH’A ATILAN AYAKKABI KARIKATÜRLERI..

bush-bant.jpg

bushoes-karayel2.jpg

ERDOGAN KARAYEL-GERMANY

DON QUICHOTTE IN WORLD MEDIEN…

flickr.jpg

http://flickr.com/photos/nerosunero/3110393821/in/pool-cartoons

bushoes-tnayer.jpg

TALAL NAYER-SUDAN

bushoes-vahit2.jpg

VAHIT AKCA-TURKEY

bushoes-senad.jpg

SENAD NADAREVIC-BOSNIA

bushoes-vahit.jpg

VAHIT AKCA-TURKEY

bushoes-ogurel4.jpg

OGUZ GÜREL-TURKEY

acikgazete-logo.jpg

DON QUICHOTTE

Irak’ta Baþbakan Maliki’nin konuðu olarak kürsüye çýkan Geogre W. Bush’a
ayakkabýsýný fýrlatan Iraklý gazeteci Muntazar El Zeydi’nin dünyada yarattýðý tepki ve þaþkýnlýðý
dünya karikatürcüleri de çizgileriyle yorumladý.

Ýngilizce-Almanca-Türkçe Mizah Dergisi Don Quichotte’a
dünyanýn çeþitli ülkelerinden konuyla ilgili gelen karikatürleri yayýnladý. 

Don Quichotte, daha önce de Benazir Butto Suikastý, New Orleans “Katrina” Kasýrgasý,
Kuþ Gribi, Hrant Dink Suikastý, Stop the War!, Che Guevara, No Smoking!, Nazým Hikmet,
 Hz. Muhammed Karikaturlerine Tepki Karikaturleri gibi dünya gündemine
 damgasýný vuran olay ve konularý iþlemiþti…

Karikatürleri izlemek için www.donquichotte.org  linkine týklayarak,
“Bugün” bölümüne ulaþmanýz yeterli.

http://www.acikgazete.com/?newsid=25098&category=3

karayel-bush2.jpg

YESTERDAY: MUNTAZAR EL ZEYDI: “THIS IS YOUR FAREWELL KISS YOU DOG!”
TODAY: MUNTAZAR EL ZEYDI MISSING!!

DÜN: MUNTAZAR EL ZEYDI: “BU SANA SON VEDA ÖPÜCÜGÜ, KÖPEK!”
BUGÜN: MUNTAZAR EL ZEYDI KAYIP!

bushoes-latuff2.jpg

CARLOS LATUFF-BRAZIL

bushoes-spala2.jpg

SADIK PALA-TURKEY

bushoes-willem.jpg

WILLEM RASING-NETHERLANDS

bushoes-sadikpala.jpg

SADIK PALA-TURKEY

bushoes-ogurel3.jpg

OGUZ GÜREL-TURKEY

bushoes-ogurel2.jpg

OGUZ GÜREL-TURKEY

bushoes-amorim.jpg

AMORIM-BRAZIL

bushoes-najj.jpg

NAJI BENAJI-MOROCCO